Skip to main content

Current grants and projects

Authored on
Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.
Authored on
Development of Infra-Red monitoring system using artificial intelligence techniques in view of ITER application (Rozwój systemów diagnostyki plazmy w zakresie promieniowania podczerwonego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji pod kątem zastosowania w tokamaku ITER)