Skip to main content

PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach

Authored on

PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach

etykieta projekt
PolFEL – Polski Laser na Swobodnych Elektronach
etykieta kierownik
prof dr hab. inż. Andrzej Napieralski
etykieta okres
12.2018 - 12.2023

Laser PolFEL będzie pierwszym w kraju i jednym z kilku na świecie źródeł spójnego, promieniowania elektromagnetycznego o długości fali przestrajalnej w kilku zakresach leżących w obszarze od THz do VUV, emitowanego w impulsach o długości od femtosekund do pikosekund, o wysokiej mocy impulsowej (rzędu gigawatów) lub wysokiej mocy średniej (rzędu dziesiątek watów).

Projekt dotyczy inwestycji w strategiczną infrastrukturę badawczą tj. budowy lasera na swobodnych elektronach PolFEL umieszczonej na Polskiej Mapie Drogowej Infrastruktury Badawczej (PMDIB). Na infrastrukturę składać będzie się laser na swobodnych elektronach (FEL), laboratorium badania fotokatod, linie badawcze i laboratoria niezbędne do funkcjonowania aparatury oraz laboratorium dla użytkowników linii badawczych. Przedsięwzięcie będzie realizowane przez 8-podmiotowe konsorcjum jednostek naukowych i uczelni, którego liderem będzie Narodowe Centrum Badań Jądrowych (NCBJ). Infrastruktura PolFEL posiadać będzie strukturę operacyjną skupioną, stacjonarną, umiejscowioną na terenie NCBJ w Otwocku.

W skład konsorcjum wchodzą: Narodowe Centrum Badan Jądrowych (Lider projektu), Politechnika Warszawska, Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Zielonogórski, Uniwersytet w Białymstoku, Uniwersytet Jagielloński, Wojskowa Akademia Techniczna. W projekcie udział biorą również przedsiębiorstwa (nie będące członkami konsorcjum): Kubara Lamina SA, RI Research Instruments GmbH.

W ramach realizacji projektu określono udział Politechniki Łódzkiej w zakresie:

  • „Implementacji wybranych algorytmów sterowania polem elektromagnetycznym w strukturach przyspieszających oraz źródła elektronów akceleratora PolFEL",
  • „Dostarczenia systemu monitorowania i kontroli częstotliwości rezonansowej struktur przyspieszających za pomocą elementów piezo-elektrycznych".

Projekt PolFEL jest realizowany ze środków Programu Operacyjnego -  Inteligentny Rozwój 2014-2020, Priorytet IV: Zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, Działanie 4.2: Rozwój nowoczesnej infrastruktury badawczej sektora nauki.

stopka NCBR
Załączniki