Skip to main content

Informacje dla dyplomantów

Dokumenty niezbędne do wyznaczenia terminu egzaminu dyplomowego należy złożyć w sekretariacie Katedry (pok. nr 23) maksymalnie na 14 dni od złożenia pracy u promotora.

W razie pytań prosimy o kontakt pod numerem tel. (42) 631 26 28 lub mail aleksandra.michalska@p.lodz.pl

_________________________________________________________________________________________________________________

OSTATECZNY TERMIN ZŁOŻENIA PRACY DYPLOMOWEJ
W SEMESTRZE LETNIM: 18.09.2024
(nie dotyczy studentów, którzy chcą wziąć udział w rekrutacji na studia II stopnia - proszę o kontakt indywidualny na adres aleksandra.michalska@p.lodz.pl)
 

Osoby, które chcą przystąpić do egzaminu dyplomowego przed przerwą wakacyjną powinny złożyć pracę do 16.06.2024

_________________________________________________________________________________________________________________
EGZAMIN DYPLOMOWY - PROCEDURY

Studenci, wybierają temat na WIKAMPIE i są tam dalej instruowani w związku z procedurą dyplomowania.

Po zatwierdzeniu tematu student ma obowiązek dostarczyć Kartę zgłoszenia tematu do sekretariatu jednostki, gdzie będzie odbywał się egzamin.

--------------------------------------------------------------------------------------

Wymogi dotyczące wszystkich prac dyplomowych w PŁ:

Wymogi formalno-edycyjne pisania pracy dyplomowej w PŁ

Do pobrania:

Checklista dyplomowania

Szablon strony tytułowej pracy dyplomowej

Regulamin dyplomowania