Skip to main content

Completed grants and projects

Authored on
Kategorie
Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2022 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.
Authored on
Kategorie
Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.

IRS

Authored on
Kategorie
Środowisko inteligentnych, rozproszonych systemów sterowania w biznesie i przemyśle (IRS)
Authored on
Kategorie
Zarówno sam akcelerator jak i inne części składowe projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS) są w znacznej części dostarczane jako wkład rzeczowy od wielu partnerów z poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Należy przy tym podkreślić iż dostarczane podsystemy projektowane oraz wykonywane są przez światowej rangi jednostki specjalizujące się w technologiach akceleratorowych.
Authored on
Kategorie
Opracowanie, budowa i instalacja systemu sterowania parametrami pola przyspieszającego w nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora projektu Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS ERIC).
Authored on
Kategorie
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych