Skip to main content

Completed Grants

Authored on
Kategorie
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych
Authored on
Kategorie
Zautomatyzowany system wieloparametrowej oceny stanu ogólnego pacjenta z pogłębioną analizą funkcji układu oddechowego i układu krążenia.