Skip to main content

Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych

Authored on
Kategorie

Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych

tytuł
Modelowanie oddziaływań elektromagnetycznych w nowoczesnych (ang. More-Than-Moore) trójwymiarowo scalanych strukturach półprzewodnikowych
numer projektu
2013/11/B/ST7/01742
numer umowy
UMO-2013/11/B/ST7/01742
kierownik grantu
prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski
data rozpoczęcia
2014-09-19
data zakończenia
2018-09-18