Skip to main content

ESS

        Obecnie konstruowane w Szwecji, europejskie źródło spalacyjne ESS-ERIC (European Spallation Source), jest jednym z najważniejszych przedsięwzięć infrastruktury badawczej realizowanych przez wiele krajów Wspólnoty Europejskiej.

Dzięki uzyskanemu w trakcie pracy urządzenia promieniowaniu neutronowemu będzie można prowadzić badania w zakresie materiałoznawstwa na niespotykaną obecnie skalę. Badania prowadzone z wykorzystaniem źródła spalacyjnego znajdą swoje zastosowania w takich dziedzinach jak: nauki medyczne, energetyka, materiały inteligentne, chemia, itd.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group) w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2016-2022 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS. W ramach tej współpracy PEG jest odpowiedzialny za pomoc w opracowaniu, wytworzenie oraz instalację systemów sterowania parametrami pola elektro-magnetycznego w eliptycznych, nadprzewodzących wnękach rezonansowych akceleratora protonów źródła spalacyjnego (LLRF control system – Low Level Radio Frequency control system). 

 

W ramach uzyskanego z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego dofinansowania DMCS bierze udział w pracach nad:

  •  opracowaniem specyfikacji systemu LLRF,
  •  opracowaniem, testowaniem oraz produkcją i testowaniem komponentów sprzętowych do sterowania elementami piezoelektrycznymi,
  •  integracją oraz opracowaniem oprogramowania do testowania komponentów i całości systemu LLRF,
  •  integracją i testowaniem wzorcowego egzemplarza systemu LLRF,
  •  montażem i instalacją systemów w akceleratorze ESS.

 

European Spallation Source