Skip to main content

20 year Anniversary

Authored on
Kategorie

20 years of DMCS

Zdjęcia z uroczystości można obejrzeć na stronie internetowej Politechniki Łódzkiej (zakładka "Wydarzenia Uczelni - foto")


*   *   *

Początki Katedry sięgają roku 1991. Wtedy to w Instytucie Elektroniki Wydziału Elektrotechniki i Elektroniki Politechniki Łódzkiej powołany został Zakład Przyrządów Półprzewodnikowych Mocy i Układów Scalonych. Kierownikiem Zakładu został prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. 30 maja 1996 roku zarządzeniem Rektora PŁ, prof. dr hab. inż. Jana Krysińskiego, Zakład został przekształcony w niezależną Katedrę Mikroelektroniki i Technik Informatycznych. Katedra samodzielną działalność rozpoczęła 1 stycznia 1997 roku.
Od momentu powstania kieruje nią prof. dr hab. inż. Andrzej Napieralski. Dzięki środkom zdobytym przez prof. A. Napieralskiego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego możliwa stała się adaptacja budynku hali przy ul. Wólczańskiej 221/223, który stał się główną siedzibą Katedry począwszy od roku akademickiego 2008/09. Od 2014 roku Katedra sprawuje również opiekę nad siedmioma laboratoriami dydaktycznymi w Centrum Technologii Informatycznych PŁ.

Obecnie w jednostce zatrudnione są 44 osoby, w tym: 2 profesorów tytularnych, 2 profesorów nadzwyczajnych, 2 doktorów habilitowanych, 1 starszy wykładowca, 23 doktorów, 2 badaczy naukowych, a także 12 pracowników technicznych, administracyjnych i obsługi. W trakcie dotychczasowej działalności Katedra wypromowała 64 doktorów nauk technicznych oraz4 doktorów habilitowanych. Ponadto 24 słuchaczy studiów doktoranckich przygotowuje aktualnie rozprawy doktorskie pod opieką zatrudnionych w Katedrze samodzielnych pracowników nauki.

Głównymi obszarami działalności naukowo-badawczej jednostki są: mikroelektronika i mikrosystemy, systemy wbudowane, systemy mobilne, systemy czasu rzeczywistego, symulacja i modelowanie przyrządów półprzewodnikowych, układów Smart Power i dużej mocy oraz mikrosystemów, układów i systemów elektronicznych, elektronika przemysłowa, systemy fotowoltaiczne, analiza sygnałów i obrazów biomedycznych, technologie internetowe, systemy informatyczne i inżynieria oprogramowania oraz zastosowanie informatyki w medycynie i przemyśle.

W sumie do roku 2018 w Katedrze zrealizowano ponad 55 projektów badawczych finansowanych ze środków krajowych oraz 16 projektów międzynarodowych (w tym 8 w ramach Programów Ramowych finansowanych przez Unię Europejską). Realizowane są także 4 projekty badawcze finansowane ze środków krajowych. Katedra współpracuje z ponad 30 zagranicznymi jednostkami naukowymi z krajów Europy, z Kanady oraz Stanów Zjednoczonych. W roku 2017 w czasopismach z tzw. listy filadelfijskiej ukazało się 8 artykułów napisanych przez pracowników oraz doktorantów jednostki.

Efektem prac badawczych jest około 100 medali i wyróżnień m. in. na międzynarodowych wystawach wynalazków i innowacji, a także ponad 40 nagród i dyplomów Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Przewodniczącego Komitetu Badań Naukowych i 7 statuetek "Łódzkie Eureka".

Obecnie w Katedrze realizowanych jest kilka projektów badawczych, zarówno krajowych jak i międzynarodowych, w tym między innymi projekt we współpracy z ośrodkiem DESY, projekt ADEPT we współpracy z partnerami z Holandii i Wielkiej Brytanii oraz projekt ESS, dotyczący konstruowanego w Szwecji europejskiego źródła spalacyjnego. Współpracujemy także z ośrodkiem ITER w Cadarache we Francji nad systemami sterowania i nadzoru reaktorów plazmowych wykorzystywanych do badań nad problemami praktycznego wykorzystania fuzji jądrowej w energetyce.

Wizytówką Katedry jest organizowana od 25 lat międzynarodowa konferencja MIXDES "Mixed Design of Integrated Circuits and Systems". Od 2010 roku wydawany jest kwartalnik "International Journal of Microelectronics and Computer Science". Redaktorem naczelnym czasopisma w latach 2010-2017 był prof. Zygmunt Ciota, a obecnie funkcję tę sprawuje dr inż. Michał Szermer.

W Katedrze oprócz licznych laboratoriów dydaktycznych znajdują się specjalistyczne laboratoria naukowe, takie jak termografii komputerowej, technik biometrycznych, energii słonecznej czy laboratorium rozproszonych systemów sterowania w dużych eksperymentach fizycznych współpracujące z organizacjami ITER oraz DESY.

Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia na Wydziale EEIA oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego w języku angielskim i francuskim. W szczególności dotyczy to zajęć dla studentów kierunków informatyka oraz elektronika i telekomunikacja, a także zajęć w ramach organizowanych przez Katedrę specjalności Technologie Internetowe (studia informatyczne pierwszego stopnia),  Środowiska Aplikacyjne dla Platformy Java EE (studia informatyczne drugiego stopnia) oraz licznych bloków obieralnych na kierunkach elektronika i telekomunikacja, informatyka oraz mechatronika.