Skip to main content

ITER - AWP22-EEG

Authored on

Development of Infra-Red monitoring system using artificial intelligence techniques in view of ITER application (Rozwój systemów diagnostyki plazmy w zakresie promieniowania podczerwonego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji pod kątem zastosowania w tokamaku ITER)

tytuł
Development of Infra-Red monitoring system using artificial intelligence techniques in view of ITER application (Rozwój systemów diagnostyki plazmy w zakresie promieniowania podczerwonego z wykorzystaniem technik sztucznej inteligencji pod kątem zastosowania w tokamaku ITER)
numer projektu
AWP22-EEG
numer umowy
AWP22-EEG-IPPLM/Jablonski
kierownik grantu
dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni
data rozpoczęcia
01.06.2022
data zakończenia
31.05.2025

W roku 2021 naukowcy z Politechniki Łódzkiej (opiekun projektu: dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni, kandydat mgr inż. Bartłomiej Jabłoński) złożyli propozycję projektu naukowego w ramach grantu EUROfusion Engineering Grants (EEG) EEG21-17: "Development of Infra-Red monitoring system using artificial intelligence techniques in view of ITER application" ogłoszonego przez organizację EUROfusion. Grant został bardzo dobrze oceniony przez panel ekspertów powołanych przez EUROfusion i jednogłośnie zarekomendowany do finansowania. W dniu 10 maja 2022 roku została podpisana umowa pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, która reprezentuje EUROfusion w Polsce oraz reprezentantem EUROfusion, natomiast 25 maja 2022 roku zostało podpisane porozumienie pomiędzy IFPiLM, a Politechniką Łódzką  dotyczące realizacji grantu EEG od 1 czerwca 2022 roku do 31 maja 2025 roku w ramach pakietu WP24-TRED: Training and Education.

Celem niniejszego projektu jest opracowanie nowych metod wykorzystujących systemy wizyjne pracujące z zakresie światła widzialnego i podczerwieni dedykowanych do ochrony i sterowania przyszłymi urządzeniami dedykowanymi do wytwarzania fuzji termojądrowej, takimi jak ITER, czy też DEMO. W ramach projektu prowadzone będą badania nad wykorzystaniem deterministycznych algorytmów do przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym do ochrony dywertora oraz elementów tokamaka. Planuje się również badania nad nowymi generycznymi rozwiązaniami opartymi na Sztucznej Inteligencji (SI), które uczą się na podstawie zarejestrowanych obrazów i adaptują do zmieniających się warunków plazmy oraz maszyny. Badania naukowe realizowane będą z wykorzystaniem obecnie dostępnych urządzeń: stellaratora Wendelstein 7-X (W7-X) oraz Tungsten Environment in Steady-state Tokamak (WEST), które posłużą jako platformy testowe dla systemów przeznaczonych docelowo dla tokamaka ITER. Prace są następstwem wcześniejszych badań realizowanych w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej koordynowanych przez dr hab. inż. Dariusza Makowskiego, prof. uczelni oraz międzynarodowej współpracy dotyczącej wykorzystania systemów termowizyjnych do zabezpieczenia maszyn dedykowanych fuzji termojądrowej. Przyznany przez organizację EUROfusion grant EEG21-17 jest kontynuacją prowadzonych prac nad systemami diagnostyki obrazowej plazmy i pozwoli na opracowanie nowych metod oraz algorytmów dedykowanych do zabezpieczenia maszyny oraz sterowania plazmą.

EUROfusion

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy a Politechniką Łódzką.