Skip to main content

Grupa PEG w ramach ESS-ERIC

Authored on

Celem projektu Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. European Spallation Source, ESS) jest budowa i eksploatacja unikalnej infrastruktury badawczej, generującej najsilniejszy strumień neutronów na świecie.

etykieta projekt
Grupa PEG w ramach ESS-ERIC
etykieta kierownik
dr hab. inż. Wojciech Tylman, prof. uczelni
etykieta okres
03.2021 - 07.2025

Celem projektu Europejskie Źródło Spalacyjne (ang. European Spallation Source, ESS) jest budowa i eksploatacja unikalnej infrastruktury badawczej, generującej najsilniejszy strumień neutronów na świecie. Budowa, utrzymanie i eksploatacja akceleratora wymagają rozwoju techniki akceleratorowych i pokrewnych, w zakresie m.in. źródeł sygnałów radiowych wielkiej mocy, detektorów i aparatury kontrolno-pomiarowej. ESS umożliwi badania nad strukturą materii, przyczyniając się do rozwoju inżynierii i nauki w dziedzinach takich jak materiałoznawstwo, krystalografia, materiały inteligentne, energetyka, chemia, biologia i nauki medyczne.

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych jako część konsorcjum „Polska Grupa Elektroniczna" (eng. PEG – Polish Electronic Group), w skład którego wchodzą również Politechnika Warszawska oraz Narodowe Centrum Badań Jądrowych, realizuje w latach 2021-2025 fragment polskiego wkładu rzeczowego w budowę ośrodka ESS.

W ramach tej współpracy Katedra wykonuje następujące zadania:

- projekt układu PiezoRTM do sterowania oraz monitorowania piezosiłowników,
- opracowanie oprogramowania układowego (MMC) oraz aktualizacja i utrzymanie stanowiska testowego,
- produkcja, montaż i testowanie układów PiezoRTM oraz dedykowanych zasilaczy,
- wsparcie i uzupełnienie instalacji systemów LLRF w ESS w Lund,
- usługi gwarancyjne PŁ.

Finansowanie z programu Ministra Edukacji i Nauki „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej" na podstawie umowy nr 2021/WK/04