Przejdź do treści

EUROATOM 2021

Data dodania
Kategorie

Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.

etykieta projekt
Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.
etykieta kierownik
dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni
etykieta okres
01.2021 - 12.2021

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2021 projekt w ramach programu PMW na  realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021) realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:

1. Opracowanie prototypowego oprogramowania dedykowanego do akwizycji obrazu z kamer termowizyjnych IRCAM Caleo oraz SCD Hercules pracujących w zakresie podczerwieni oraz testowania endoskopów dla stellaratora W7-X
2. Zbadanie możliwości wykorzystania układów GPU do przyspieszenia przetwarzania w czasie rzeczywistym obrazów z kamer termowizyjnych dla stellaratora W7-X
3. Przeprowadzenie testów prototypowego systemu akwizycji i przetwarzania obrazów w laboratorium w katedrze DMCS oraz w ośrodku IPP
4. Analiza obecnego stanu projektu diagnostyki Prad dla tokamaka DEMO, analiza ryzyka oraz opracowanie planu badań naukowych dla diagnostyki Prad na lata 2022-2027

EUROATOM

 

Projekt międzynarodowy współfinansowany ze środków programu Ministra Edukacji i Nauki pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej we Wspólnym Europejskim Projekcie Wspólnoty EUROATOM powołanym rozporządzeniem Rady UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa". (akronim: EUROfusion_TUL_2021), nr wniosku 544243

Projekt współfinansowany w ramach EUROfusion Grant Agreement o nr 101052200 oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką.