Przejdź do treści

O DMCS

 
Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych (Department of Microelectronics and Computer Science - DMCS) została założona przez prof. Andrzeja Napieralskiego w maju 1996 roku. Pracownicy Katedry prowadzą wykłady i zajęcia praktyczne na Wydziale Elektrotechniki, Elektroniki, Informatyki i Automatyki Politechniki Łódzkiej oraz w Centrum Kształcenia Międzynarodowego Politechniki Łódzkiej, w języku polskim, angielskim i francuskim. Katedra prowadzi szeroką współpracę naukowo-badawczą z ośrodkami na całym świecie. Współpraca ta jest systematycznie poszerzana dzięki międzynarodowej konferencji MIXDES, która od 1994 roku jest corocznie organizowana przez Katedrę.

Do roku 2018 w Katedrze ukończono ponad 55 projektów badawczych Komitetu Badań Naukowych i Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz 16 projektów międzynarodowych. Wiele z podejmowanych badań ma charakter interdyscyplinarny. Realizowane są projekty finansowane przez Unię Europejską. W latach 1991-2007 zrealizowano 10 projektów w ramach programów Tempus i Copernicus, jak również jeden grant NATO. Ponadto Katedra brała udział w 9 europejskich projektach naukowo badawczych (1 ESPRIT-BARMINT, 2 projekty V Programu Ramowego Unii Europejskiej – SEWING i REASON, 2 projekty VI Programu Ramowego CARE i PERPLEXUS oraz 4 projekty VII Programu Ramowego EUCARD, TIARA, EDUMEMS i ADEPT). Była również partnerem projektu ERASMUS MUNDUS – LAMENITEC.

Do najważniejszych projektów międzynarodowych realizowanych w ostatnich latach należą:

 • współpraca dwustronna z Deutsches Elektronen Synchrotron (DESY) z Hamburga w zakresie projektowania aparatury elektronicznej dla systemów sterujących akceleratora (od 2002 r.)
 • PERPLEXUS (VI PR UE) – opracowanie sieci inspirowanej organizmami żywymi zbudowanej z rekonfigurowalnych specjalizowanych jednostek przetwarzania danych (lata 2006-2009)
 • X-FEL (X-ray Free-Electron Laser) – współpraca z ośrodkiem naukowo-badawczym DESY, Politechniką Warszawską oraz Instytutem Problemów Jądrowych w Świerku (lata 2008-2011)
 • Eu-CARD (VII PR UE) – zbudowanie 2-kilometrowego akceleratora liniowego i lasera na swobodnych elektronach XFEL. Katedra była odpowiedzialna za opracowanie systemu sterowania akceleratorem z wykorzystaniem nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych (lata 2009–2013)
 • TESLA-XFEL – system sterowania akceleratora XFEL, współpraca z Politechniką Warszawską i DESY (lata 2010-2014)
 • ITER-CODAC – współpraca z ośrodkiem ITER w Cadarache we Francji (od 2010)
 • EduMEMS (VII PR UE) – projektowanie układów MEMS ze szczególnym uwzględnieniem problemów interdyscyplinarnych, związanych z różnymi zjawiskami fizycznymi (lata 2011-2016)
 • ARUZ – Analizator Rzeczywistych Układów Złożonych (ARUZ) – pierwsze w historii cyfrowe laboratorium do zadań specjalnych realizowane we współpracy z łódzką firmą Ericpol.

Liczne artykuły pracowników oraz doktorantów Katedry, prezentowane na konferencjach międzynarodowych i krajowych oraz publikacje w renomowanych czasopismach są wynikiem badań naukowych prowadzonych w następujących dziedzinach:

Mikroelektronika i mikrosystemy

 • zintegrowane systemy cyfrowe, analogowe i mieszane
 • narzędzia i metody projektowania układów scalonych ASIC
 • układy reprogramowalne i dynamicznie konfigurowalne
 • układy mikromaszynowe - czujniki i elementy wykonawcze
 • mikrosystemy - LabOnChip
 • specjalizowane architektury komputerów równoległych

Systemy wbudowane

 • projektowanie systemów wbudowanych
 • reprogramowalne systemy wbudowane
 • rozproszone systemy sterowania
 • nowoczesne standardy telekomunikacyjne (np. ATCA) w systemach sterowania i akwizycji danych ze szczególnym uwzględnieniem fizyki wysokich energii
 • systemy mobilne
 • systemy czasu rzeczywistego

Symulacja i modelowanie

 • modelowanie przyrządów półprzewodnikowych sygnałowych oraz małej i średniej mocy
 • modelowanie układów i systemów elektronicznych
 • modelowanie przepływu ciepła
 • modelowanie kabli energetycznych
 • modelowanie mikrosystemów i mikrostruktur
 • modelowanie struktur chemicznych

Analiza sygnałów i obrazów biomedycznych

 • biometria
 • analiza mikroskopowych obrazów tkanek
 • przetwarzanie sygnału mowy
 • analiza sygnałów EKG

Przetwarzanie i zarządzanie energią w układach elektronicznych

 • elektroniczne przekształtniki energii elektrycznej
 • energooszczędne źródła światła
 • zasilanie systemów autonomicznych
 • analogowe i cyfrowe układy sterowania dla układów mocy

Systemy fotowoltaiczne

 • modelowanie i symulacja
 • prognozowanie długoterminowe
 • systemy zarządzania energia
 • dynamika punktu pracy
 • wpływ warunków środowiskowych

Elektronika przemysłowa

 • diagnostyka wibracyjna dużych maszyn wirnikowych
 • sterowniki i komputery przemysłowe
 • transmisja danych w sieciach przemysłowych
 • systemy nadzoru i wizualizacji procesów produkcyjnych

Systemy informatyczne

 • projektowanie i programowanie aplikacji sieciowych
 • projektowanie i programowanie aplikacji rozproszonych
 • projektowanie i programowanie wielowarstwowych aplikacji internetowych
 • projektowanie i programowanie aplikacji na urządzenia przenośne
 • administracja i bezpieczeństwo systemów informatycznych

Bazy danych

 • relacyjne bazy danych
 • hurtownie danych
 • rozproszone bazy danych
 • metodyka współpracy aplikacji zorientowanych obiektowo z relacyjnymi bazami danych

Inżynieria oprogramowania

 • metodyki CASE
 • lingwistyka matematyczna
 • metodyka budowy kompilatorów
 • projektowanie protokołów internetowych
 • analiza systemów
 • metodologia programowania obiektowego
 • sieci semantyczne
 • metodologia zarządzania projektami informatycznymi

Optymalizacja i zagadnienia sztucznej inteligencji

 • sieci neuronowe
 • sieci probabilistyczne
 • algorytmy genetyczne
 • algorytmy mrówkowe
 
W Katedrze wykonywanych jest wiele prac doktorskich. Do tej pory wypromowanych zostało 64 doktorów nauk technicznych. Większość ukończonych doktoratów została obroniona z wyróżnieniem. Ponadto sześć z nich otrzymało nagrodę Prezesa Rady Ministrów, jedna wyróżnienie w V Konkursie o Nagrodę ABB, jedna I miejsce i I wyróżnienie w ogólnopolskim konkursie na najlepszą pracę doktorską obronioną w dziedzinie nauk systemowych oraz jedna - nagrodę Wydziału IV Nauk Technicznych Polskiej Akademii Nauk w 2005 roku.
W Katedrze zrealizowano liczne projekty badawcze Komitetu Badań Naukowych, w tym granty promotorskie, realizowano także granty Narodowego Centrum Nauki oraz projekty Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Katedra utrzymuje stałe kontakty z ośrodkami przemysłowymi w USA, Kanadzie i w Niemczech, a także z ośrodkami krajowymi, wykonując zlecane przez nie projekty.