Przejdź do treści

Nominacja profesorska dla naszego pracownika

Data dodania
Kategorie

Z przyjemnością informujemy, że Prezydent RP Andrzej Duda nadał tytuł naukowy profesora nauk inżynieryjno-technicznych pracownikowi Katedry, dr. hab. inż. Marcinowi Janickiemu.

Prof. Marcin Janicki jest absolwentem studiów magisterskich kierunku elektronika na Politechnice Łódzkiej. Pracę dyplomową napisał w 1994 r. przebywając w Ecole Nationale Supérieure d'Electricité et Mécanique w Nancy, Francja. W 1996 r. ukończył  też studia magisterskie kierunku finanse i bankowość na Uniwersytecie Łódzkim. Studia doktoranckie na Politechnice Łódzkiej ukończył z wyróżnieniem w 1999 r. Podczas tych studiów w roku akademickim 1997/1998 odbył staż w University of Strathclyde w Glasgow.

Po otrzymaniu stopnia doktora w roku akademickim 2000/1 odbył staż na Uniwersytecie w Gandawie, Belgia, oraz w roku akademickim 2007/8 przebywał w Radon Institute for Computational and Applied Mathematics Austriackiej Akademii Nauk w Linz. W 2012 r. obronił rozprawę habilitacyjną pt. "Inverse heat transfer problems in electronics". Jest on zatrudniony w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych PŁ nieprzerwanie od 1999 r.

Zainteresowania naukowe Prof. Janickiego dotyczą głównie zagadnień wielodomenowego modelowania przyrządów i systemów elektronicznych ze szczególnym uwzględnieniem modeli termicznych. Opracowany przez niego symulator pozwala na znaczne skrócenie czasu trwania symulacji termicznych oraz wydatne zwiększenie ich dokładności umożliwiając przeprowadzanie optymalizacji układów elektronicznych zarówno w fazie projektowania, jak też na monitorowanie ich temperatury w czasie rzeczywistym.

Prof. Janicki od ponad 10 lat bierze aktywny udział w działaniach mających na celu zwiększenie zatrudnialności absolwentów uczelni i ich mobilności międzynarodowej min. w ramach realizacji projektów programu Erasmus. W roku 2008 włączył się też w prace Łódzkiego Uniwersytetu Dziecięcego Politechniki Łódzkiej, min. prowadząc warsztaty dla nauczycieli szkół podstawowych w ramach projektu programu Horyzont 2020.

Uczestniczył on w licznych projektach naukowych i edukacyjnych finansowanych ze środków krajowych i zagranicznych, w 6 z nich pełniąc rolę kierownika. Jest on współautorem 217 publikacji naukowych, w tym 31 artykułów w czasopismach z JCR Master Journal List. Za istotny wkład w modernizację programów studiów oraz wysiłki włożone w internacjonalizację uczelni w 2010 r. został odznaczony brązowym Medalem za Długoletnią Służbę, a w 2012 r. Medalem Komisji Edukacji Narodowej.

Panu Profesorowi serdecznie gratulujemy i życzymy wielu osiągnięć w działalności naukowej oraz pracy dydaktycznej!