Przejdź do treści

Absolwenci Katedry nagrodzeni w konkursie SEP!

Data dodania
Kategorie

Z radością informujemy, że dwóch absolwentów PŁ wykonujących prace dyplomowe w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych zostało laureatami w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską/magisterską organizowanym przez Oddział Łódzki SEP.

Image

Z radością informujemy, że dwóch absolwentów PŁ wykonujących prace dyplomowe w Katedrze Mikroelektroniki i Technik Informatycznych zostało laureatami w konkursie na najlepszą pracę dyplomową inżynierską/magisterską organizowanym przez Oddział Łódzki SEP.
Zgłosić można było prace wykonane na Wydziale EEIA PŁ w roku akademickim 2022/23, ze wszystkich kierunków studiów prowadzonych na Wydziale.
I tak, komisja konkursowa postanowiła przyznać III miejsce panu Andrzejowi Magierze za pracę dyplomową inżynierską pt.: „Elektroniczny system do zarządzania farmą drobiu”, wykonaną pod kierunkiem dra hab. inż. Wojciecha Tylmana, prof. uczelni oraz mgra inż. Zbigniewa Kuleszy.
Również III miejsce uzyskał pan Mateusz Dionizy - za pracę dyplomową magisterską pt.: „Examination of usage of Jenkins server for automation of distrubuted hardware-in-the-loop testing workflow” wykonaną pod kierunkiem dra inż. Bartosza Sakowicza.

Laureaci konkursu otrzymali dyplomy oraz nagrody pieniężne.

Serdecznie gratulujemy!