Przejdź do treści

Projekt KMiTI PŁ w ramach ESS - ERIC

Data dodania
Kategorie

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych rozpoczęła realizację nowego projektu w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”. Prace w ramach dofinansowania związane są z budową Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ang. European Spallation Source) – międzynarodowego multidyscyplinarnego ośrodka badawczego, który powstaje w Lund w Szwecji.

etykieta projekt

Projekt KMiTI PŁ w ramach ESS -  ERIC

etykieta kierownik
dr hab. inż. Wojciech Tylman, prof. uczelni

Koordynator i główny wykonawca: dr inż. Wojciech Cichalewski

etykieta okres
10.2023 – 06.2025

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych rozpoczęła realizację nowego projektu w ramach programu „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej”. Prace w ramach dofinansowania związane są z budową Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ang. European Spallation Source) – międzynarodowego multidyscyplinarnego ośrodka badawczego, który powstaje w Lund w Szwecji. 


W projekcie Europejskiego Źródła Spalacyjnego (ESS - ERIC) protony są przyspieszane w strukturach nadprzewodzących w polu elektrycznym. Systemem odpowiedzialnym za optymalne przyspieszanie jest system sterowania sygnału RF niskiej mocy (LLRF, Low-Level Radio Frequency Control System). Reguluje on zarówno amplitudę jak i fazę sygnału mocy dostarczanej do wnęki dla zapewnienia optymalnego transferu energii do przyspieszanych cząstek. 


Projekt realizowany przez naukowców z Katedry Mikroelektroniki i Technik Informatycznych koncentruje się na rozwoju i implementacji oprogramowania dedykowanego do charakteryzacji wrażliwych parametrów pracy nowych rezonatorów. Wiedza ta wspomaga proces kwalifikacji przyspieszaczy oraz planowania topologii akceleratora. Ponadto może być użyta również do optymalizacji sterownia polem przyspieszającym. 


Dodatkowo zostanie również dostarczone oprogramowanie wspomagające systemy sterowania 
i strojenia wnęk. Będzie ono umożliwiało bieżącą diagnostykę parametrów rezonatorów, optymalizację warunków ich pracy czy też będzie realizację dedykowanych działań ochronnych. 


Ponadto naukowcy z Katedry dostarczą cztery egzemplarze systemu sterownia elementami piezo-elektrycznymi (dynamiczne stroiki częstotliwości), na potrzeby stanowiska testowego. 

 

Projekt finansowany jest z programu Ministra Nauki „Wsparcie udziału polskich zespołów naukowych w międzynarodowych projektach infrastruktury badawczej” na podstawie umowy nr 2023/WK/11.