Przejdź do treści

EUROATOM 2023

Data dodania
Kategorie

Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.

etykieta projekt
Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EUROATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa.
etykieta kierownik
dr hab. inż. Dariusz Makowski, prof. uczelni
etykieta okres
01.2023 - 12.2023

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej realizuje w 2023 roku projekt w ramach programu PMW na realizację projektu międzynarodowego współfinansowanego pt.:"Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnocie EURATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa. (akronim:  W66/HEU - EURATOM/2023)", realizowanego w ramach międzynarodowego programu Horizon Europe – EURATOM.

W ramach projektu do realizacji przewidziano cztery następujące zagadnienia:

 1. Aktualizacja specyfikacji oraz opracowanie końcowego raportu dla detektorów miękkiego promieniowania X dla systemu diagnostycznego Prad tokamaka DEMO.

  Rezultatem zadania jest raport końcowy dotyczący specyfikacji detektorów promieniowania i weryfikacji ich przydatności dla systemu Prad (DC-S.01.08-T003-D003).
   
 2. Zbudowanie oraz przeprowadzenie testów w warunkach laboratoryjnych prototypowego systemu do akwizycji danych z detektora GEM dla diagnostyki Prad tokamaka DEMO pozwalającego na jednoczesną akwizycję danych z 8 kanałów.

  Rezultatem zadania jest wkład do raportu EUROfusion z realizacji grantu DC.T.01-D02 obejmujący raport z produkcji i testów 8-kanałowego prototypu detektora GEM w warunkach laboratoryjnych.
   
 3. Akwizycja i przetwarzanie danych w czasie rzeczywistym do zastosowań w diagnostyce twardego promieniowania rentgenowskiego.

  Celem zadania jest zbudowanie prototypowego systemu dla spektrometrii i diagnostyki twardego promieniowania rentgenowskiego pozwalającego na akwizycję sygnałów z fotopowielacza oraz zbadanie parametrów sygnału przesyłanego na odległość powyżej 100 m z użyciem podwójnie ekranowanego przewodu koncentrycznego.
   
 4. System pomiaru pola magnetycznego 3D dla eksperymentów fuzji jądrowej.

  Celem zadania jest zbudowanie prototypowego stanowiska testowego oraz przeprowadzenie testów detektora 3D pola magnetycznego oraz czułości fotopowielacza na pole magnetyczne na potrzeby diagnostyki twardego promieniowania X.
   
 5. Akwizycja i wizualizacja obrazu z kamer z interfejsami Camera Link i 1 GigE Vision.

  Celem zadania jest przeprowadzenie badań wydajności systemu akwizycji obrazu z kamer wyposażonych w interfejsy Camera Link oraz GigE Vision obejmujących pomiary dokładności wyzwalania kamer, znakowania czasowego, opóźnień oraz przepustowości interfejsów.
EUROATOM

 

Projekt współfinansowany ze środków polskiego Ministerstwa Edukacji i Nauki w ramach programu pn. Projekty Międzynarodowe Współfinansowane. Projekt pt.: "Udział Politechniki Łódzkiej w roku 2023 we Wspólnym Projekcie Wspólnoty EURATOM powołanym rozporządzeniem UE nr 2021/765 z dnia 10 maja 2021 uzupełniającym program Horyzont Europa." (akronim: EUROfusion_TUL_2023).

Projekt współfinansowany w ramach Grant Agreement 101052200 — EUROfusion oraz porozumienia pomiędzy Instytutem Fizyki Plazmy i Laserowej Mikrosyntezy, a Politechniką Łódzką z 2021.12.30 oraz porozumienia nr 2 z 2023.08.17